SANG QUÁN SPA GỘI ĐẦU DUÕNG SINH NGAY MT
Địa chỉ : Vĩnh Lộc A -- Bình Chánh 
-mat bang 1th 14tr
-gia sang 400tr ( có thương lượng )